В этом разделе

ВИСНОВОК N 7/30

ВИСНОВОК N 7/30 про скасування рішення про державну реєстрацію розміщення реклами на транспортних засобах

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
ЗГОДЕН ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор Департаменту Заступник Міністра
В.В.Бутрименко Л.М.Горбунова
25.10.2004 25.10.2004р.

ВИСНОВОК N 7/30 про скасування рішення про державну реєстрацію

Міністерство внутрішніх справ України
Положення про порядок узгодження розміщення реклами на транспортних засобах та встановлення рекламних носіїв у межах відведення автомобільних доріг або червоних ліній міських вулиць і доріг, затверджене наказом МВС України від 23.07.2001 N 583 ( z0652-01 )
01.08.2001 за N652/5843


Підстави для розгляду питання щодо скасування рішення про державну реєстрацію:
Недотримання органом, що видав нормативно-правовий акт, вимог пункту 16 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, органів господарського управління та контролю, що зачіпають права, свободи й законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.92 N 731 ( 731-92-п ), згідно з якиму разі внесення змін, доповнень або визнання таким, що втратив чинність, акта законодавства, відповідно до якого прийнято нормативно-правовий акт, орган, що видав цей нормативно-правовий акт, зобов'язаний у місячний
термін унести до нього відповідні зміни, доповнення або визнати його таким, що втратив чинність.


ВИСНОВОК:
Положення про порядок узгодження розміщення реклами на транспортних засобах та встановлення рекламних носіїв у межах відведення автомобільних доріг або червоних ліній міських вулиць і доріг ( z0652-01 ) (далі -Положення про порядок узгодження розміщення реклами) було видано відповідно до Законів України "Про дорожній рух" ( 3353-12) та "Про рекламу" ( 270/96-ВР) (Закон України "Про рекламу" викладено в новій редакції згідно із Законом України від 11 липня 2003 року N 1121-IV ( 1121-15 ), постанов Кабінету Міністрів України від 31.12.93 N 1094 ( 1094-93-п ) "Прозатвердження Правил дорожнього руху" (постанова
втратила чинність згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 року N 1306 ( 1306-2001-п), від 14.04.97 N 341 ( 341-97-п ) "Про Положення про Державну автомобільну інспекцію Міністерства внутрішніх справ", від 07.09.98 N 1388 ( 1388-98-п ) "Про затвердження Правил державної реєстрації та обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів та мотоколясок", від 23.09.98 N 1511 ( 1511-98-п ) "Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами" (постанова втратила чинність згідно
з постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 року N 2067 ( 2067-2003-п ).
У зв'язку з набранням чинності Законом України від 11 липня 2003 року N 1121-IV ( 1121-15), яким викладено в новій редакції Закон України "Про рекламу" ( 270/96-ВР ), Положення про порядок узгодження розміщення реклами на транспортних засобах та встановлення рекламних носіїв у межах відведення автомобільних доріг або червоних ліній міських вулиць і доріг, затверджене наказом МВС України від 23.07.2001 N 583 ( z0652-01 ), не відповідає його вимогам.
Зокрема, відповідно до пункту 1 статті 16 Закону України "Про рекламу" ( 270/96-ВР) розміщення зовнішньої реклами в населених пунктах провадиться на підставі дозволів, що надаються виконавчими органами сільських, селищних, міських рад, та в порядку, установленому цими органами на підставі типових правил, що затверджуються Кабінетом Міністрів України.
Типові правила розміщення зовнішньої реклами, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 N 2067 ( 2067-2003-п ) (далі - Типовіправила), регулюють відносини,
що виникають у зв'язку з розміщенням зовнішньої реклами у населених пунктах, та визначають порядок надання дозволів на розміщення такої реклами (пункт 1 Типових правил). Відповідно до пункту 43 Типових правил ( 2067-2003-п ) розташування рекламних засобів на перехрестях, біля дорожніх знаків, світлофорів, пішохідних переходів та зупинок транспорту загального користування дозволяється за погодженням з Державтоінспекцією. Частиною 5 статті 16 Закону "Про рекламу" ( 270/96-ВР ) зазначено, що перелік обмежень та заборон щодо розміщення
зовнішньої реклами, установлений цим Законом, є вичерпним.Визначені Положенням про порядок узгодження розміщення реклами ( z0652-01 ) вимоги довстановлення рекламоносіїв у межах відведення автомобільних доріг або червоних ліній міських вулиць і доріг не узгоджуються зі ст. 16 Закону України "Про рекламу" ( 270/96-ВР ) та Типовими правилами (2067-2003-п ).
Відповідно до частини 1 статті 18 Закону України "Про рекламу" ( 270/96-ВР) розміщення реклами на транспорті погоджується лише з власниками об'єктів транспорту або уповноваженими ними органами (особами). При погодженні розміщення реклами на транспорті втручання у форму та зміст реклами забороняється. Крім того, частиною 3 статті 18 Закону "Про рекламу" ( 270/96-ВР ) визначено, що заумови розміщення реклами на транспорті з дотриманням вимог безпеки і правил порожнього руху забороняється вимагати від власників транспортних засобів отримання дозволів, погоджень, інших документів щодо розміщення
реклами. Визначені Положенням про порядок узгодження розміщення реклами ( z0652-01 ) вимоги дорозміщення реклами на транспорті не узгоджуються зі ст.18 цього Закону (270/96-ВР).
Слід зазначити, що Законом України "Про рекламу" ( 270/96-ВР ) та Типовими правилами           ( 2067-2003-п ) не передбачено видачу таких документів, як погодження розміщення та формуляру на розміщення реклами на транспортному засобі або встановлення рекламоносія. Згідно з підпунктом "г" пункту 17 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, органів господарського управління та контролю, що зачіпають права, свободи й законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року N 731     ( 731-92-п ) (далі -Положення), рішення про державну реєстрацію нормативно-правового акта може бути скасовано у зв'язку з виявленням порушень або недотриманням вимоги пункту 16 цього Положення органом, що видав нормативно-правовий акт.
Листами Міністерства юстиції України від 09.04.2004 N 24-7/595, від 05.05.2004 N 24-7/595, від 07.06.2004 N 24-16341, від 07.10.2004 N 24-7/1759 Міністерству внутрішніх справ України
пропонувалося привести у відповідність до чинного законодавства Положення про порядок узгодження розміщення реклами та наказ МВС України від 23.07.2001 N 583 ( z0652-01), яким воно затверджено. Разом з цим до Мін'юсту України надійшов лист Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 23.09.2004 N 6482 щодо скасування наказу МВС України від 23.07.2001 N 583 ( z0652-01) "Про порядок узгодження розміщення реклами на транспортних засобах та встановлення рекламних носіїв відповідно до вимог законодавчих та нормативно-правових актів щодо забезпечення безпеки дорожнього руху", зареєстрованого в Мін'юсті України 01.08.2001 за N 652/5843.
За станом на 22.10.2004 інформації від Міністерства внутрішніх справ України щодо визнання наказу МВС України від 23 липня 2001 року N 583 ( z0652-01) таким, що втратив чинність, до Міністерства юстиції України не надходило. На підставі викладеного та відповідно до підпункту "г" пункту 17 Положення ( 731-92-п ),підпункту 4.4 пункту 4 Порядку скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правових актів, занесених до державного реєстру, затвердженого наказом Мін'юсту України від 31.07.2000 N 32/5 ( z0458-00 ) (із змінами і доповненнями), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31.07.2000 за N 458/4679, рішення про державну реєстрацію Положення про порядок узгодження розміщення реклами на транспортних засобах та встановлення рекламних носіїв у межах відведення автомобільних доріг або червоних ліній міських вулиць і доріг та наказу МВС України від 23.07.2001 N 583 ( z0652-01 ) "Про порядок узгодження розміщення реклами на транспортних засобах та встановлення рекламних носіїв відповідно до вимог законодавчих та нормативно-правових актів щодо забезпечення безпеки дорожнього руху" скасувати.

Головний спеціаліст
Департаменту
державної реєстрації
нормативних актів О.С.Дінєйкіна
Дата складання висновку: 22.10.2004р. 

Почему выгоднее работать с нами

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

собственное оборудование, работаем без субподрядчиков

РЕПУТАЦИЯ

работаем с 1998г.(21год)

СРОКИ

быстро считаем, вовремя исполняем

КАЧЕСТВО

рационально, оптимально, эффективно

ГАРАНТИИ

на материалы, изделия и услуги

ОПЛАТА

с НДС-20% или УСН

Среди наших заказчиков

 • Logo 1
 • Logo 10
 • Logo 11
 • Logo 12
 • Logo 13
 • Logo 14
 • Logo 15
 • Logo 16
 • Logo 17
 • Logo 18
 • Logo 19
 • Logo 2
 • Logo 20
 • Logo 21
 • Logo 22
 • Logo 23
 • Logo 24
 • Logo 25
 • Logo 26
 • Logo 27
 • Logo 28
 • Logo 3
 • Logo 4
 • Logo 5
 • Logo 6
 • Logo 7
 • Logo 8
 • Logo 9

  Как нас найти